Posty

Polemiczne zbydlęcenie Czesława Białczyńskiego jako przejaw lechickiej mowy nienawiści

Jak wyjść z twarzą, kiedy nakryją Cię na plagiacie? – tłumaczy HISTMAG.ORG

Apel do Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie artykułu Adriana Leszczyńskiego

Zabójstwo św. Stanisława w urojeniach i fabrykantach Pawła Szydłowskiego

Krótka rozprawka z genetyczną ignorancją – w sprawie artykułu Adriana Leszczyńskiego

Szczał lechicki #5: Kocopoły Dariusza Kwietnia

Krytyka krytyki na wybranych przykładach. W sprawie tekstu Czesława Białczyńskiego