Posty

Środowisko naukowe a Wielka Lechia. Stosunek-opinie-działania.

Gdy krew zalewa czytelnika #1 Recenzja galimatiasu Jerzego Możdżana „Prasłowianie, Słowianie, Polacy – rozważania”, Krosno 2015