Apel do Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie artykułu Adriana Leszczyńskiego

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego!
Wielce czcigodni Państwo Profesorowie!
Z przykrością i oburzeniem odnotowujemy, że pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – w czasopiśmie naukowym „Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Forum Historyczno-Społeczne” (nr 4/2016), ukazał się artykuł Pana Adriana Leszczyńskiego pt. „Dawne źródła historyczne łączące Wenedów, Wandalów i Słowian”, który godzi w warsztat pracy historyka, nie mając związku z rzetelnym przedstawianiem własnych wyników badań w obrębie nauk humanistycznych.

W skład komitetu redakcyjnego tegoż periodyku wchodzi wielu zacnych uczonych reprezentujący polskie i zagraniczne Uniwersytety. Ponadto, na stronie redakcyjno-technicznej wskazany jest recenzent tomu, a więc nie ma wątpliwości, że jest to czasopismo recenzowane.
Głównym zarzutem, który kierujemy pod adresem wyżej wymienionego artykułu jest brak warsztatu i kompetencji badawczych autora tekstu. Ferowane przez A. Leszczyńskiego tezy, oparte są na bezkrytycznym podejściu do źródeł i wybiórczego ich stosowania, by poprzeć swoje hipotezy. Autor w swoim tekście nie przedstawia stanu badań nad podejmowanym tematem, jak również nie wskazuje literatury przedmiotu, a co za tym idzie, nie odnosi się do wcześniejszych ustaleń badaczy. Analiza autora opiera się na internetowych wersjach źródeł oraz na przestarzałych wydaniach krytycznych źródeł, nie wspominając już o linkowaniu w przypisach opracowań z internetowej encyklopedii WIKIPEDIA.
Dziwi więc fakt, iż artykuł mimo rażących błędów i braków warsztatowych przebrnął przez tryb recenzji, a następnie został opublikowany w periodyku sygnowanym przez gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Za prawdziwy skandal, uważamy też publiczne chwalenie się przez autora artykułu swoim pokrewieństwem z redaktorem naczelnym Rocznika, a zarazem Prezesem gorzowskiego oddziału PTH.
Wszystkie wymienione zarzuty mogą niekorzystnie wpływać na wizerunek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz poziom wydawanych przez ten organ publikacji. Dlatego też apelujemy do Zarządu Głównego PTH, o wyjaśnienie sytuacji.

Redakcja Sigillum Authenticum 

Skany artykułu zostały m. in. opublikowane na blogu Pana Czesława Białczyńskiego wraz z komentarzem autora artykułu ZOBACZ

Komentarze

 1. Stawiam brakteaty Kraka przeciw orzechom pomarańczy, że znaczącej reakcji nie będzie.

  OdpowiedzUsuń
 2. ehhehe ale macie mokro, trubomokro

  OdpowiedzUsuń
 3. I jak tam idzie drodzy światli Naukowcy, edukowani w piśmie i mowie?

  OdpowiedzUsuń
 4. Sstraszsznie mądre nazwy i pseudoanonimy se powymyślali.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz