Posty

Wspomnienia wybitnej mediewistki, które warto przeczytać! Zofia Kozłowska-Budkowa, Wspomnienia z lat 1893–1923, opr. M. Starzyński (Kraków 2018)

Zofia Kozłowska-Budkowa to jedna z najważniejszych postaci polskiej mediewistyki XX wieku. Mimo upływu już ponad 30 lat od jej śmierci, legenda Budkowej w Instytucie Historii UJ jest wciąż żywa. Różnych rzeczy można się o niej dowiedzieć z opowieści. Jedni mówią o jej hiperkrytycznym stosunku do własnych umiejętności i pracy naukowej, inni wspominają uczoną jako pracoholika o apodyktycznym charakterze. Z kolei jedna z legend głosi, że nawet w dniu pogrzebu swojego męża, miała przyjść jak co dzień do Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i pracować. Sam pamiętam, że na zajęciach z NPH pokazywano nam stare edycje źródłowe z jej odręcznymi notatkami i uwagami. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że Kozłowska-Budkowa była postacią wybitną, która znacząco wpłynęła na rozwój polskiej mediewistyki, źródłoznawstwa i edytorstwa historycznego.

Na takie książki się czeka. Joanna Orzeł „Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (Warszawa 2016)

Utopijna heraldyka samorządowa Jerzego Michty

Gdy historyk spotyka Wielką Lechię. O książce Romana Żuchowicza słów kilka

Aby głos nauki był bardziej słyszalny. Uniwersytet Jagielloński o „Imperium Lechitów z naukowego punktu widzenia”

In memoriam: Profesor Mariusz Markiewicz 1957–2018

Prace zebrane Wojciecha Fałkowskiego „Pierwsze stulecie Jagiellonów”

Przemysław – archeolog, który został historykiem. Wybrane problemy z książki „Bolesław Chrobry – Lew ryczący” Część 1.

O tym, jak miasto Kraków pozbywa się swojego herbu

Szydłowski „Wandal Histeryczny”. 30 bredni i kłamstw niegramotnego ignoranta. (Brednie nr 1-8)

W sprawie syntezy Radosława Patlewicza raz jeszcze