czwartek, 29 października 2015

Sprawozdanie z Konferencji "Staropolska ikonografia a nauki pomocnicze historii"

W dniach 7–8 maja 2015 roku odbyła się II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Nauk Pomocniczych Historii „Staropolska ikonografia a nauki pomocnicze historii”. Sesja została zorganizowana przez Sekcję Nauk Pomocniczych Historii Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Miejscem obrad była sala nr 56 Collegium Novum. Organizatorzy postanowili dedykować konferencję prof. Stanisławowi Krzyżanowskiemu (1865–1917), w 150. rocznicę urodzin tego wybitnego mediewisty i pioniera badań z zakresu nauk pomocniczych historii w Polsce.