wtorek, 31 stycznia 2017

Polemiczne zbydlęcenie Czesława Białczyńskiego jako przejaw lechickiej mowy nienawiści

Z reguły nie odnosimy się do ataków ad personam wymierzonych w nasz blog. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, interesuje nas merytoryczna dyskusja. Niektórzy z naszych oponentów, zaliczanych do lechickiej wierchuszki, przekraczają jednak granicę dyskusji i zaczynają wrednie i obleśnie nas pomawiać, tylko dlatego, że przedstawiamy swój punkt widzenia, poparty konkretnymi źródłami i logicznymi argumentami. Musimy na takie słowne patologie zdecydowanie reagować. Ich emocjonalne wyziewy stają się przejawem mowy nienawiści, który ochoczo podchwytują zwolennicy fantazmatu Wielkiej Lechii, a co oczywiste – przekłada się na odbiór i sens dyskusji nad istnieniem Imperium Lechickiego. Przykładem takich zachowań są komentarze Czesława Białczyńskiego na Jego autorskiej stronie.

piątek, 27 stycznia 2017

Jak wyjść z twarzą, kiedy nakryją Cię na plagiacie? – tłumaczy HISTMAG.ORG


Od wczoraj w naszym sigillowym skansenie głośno jest o tekście Pana Adriana Szostka pt. „Imperium Lechitów nie istniało. Dlaczego?” ZOBACZ. Popularność tego tekstu nie ma jednak pozytywnego wydźwięku, gdyż okazuje się, że młody adept archeologii interesuje się nie tylko, jak podaje – kopaniem w ziemi i konserwacją zabytków – ale lubi też połasić się na cudze teksty. Przepisuje i przeinacza ich fragmenty, a następne prezentuje jako własne. Tym razem to my i Pan Paweł z bloga „Se czytam” padliśmy ofiarą przepisywacza.

czwartek, 26 stycznia 2017

Apel do Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie artykułu Adriana Leszczyńskiego

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego!
Wielce czcigodni Państwo Profesorowie!
Z przykrością i oburzeniem odnotowujemy, że pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – w czasopiśmie naukowym „Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Forum Historyczno-Społeczne” (nr 4/2016), ukazał się artykuł Pana Adriana Leszczyńskiego pt. „Dawne źródła historyczne łączące Wenedów, Wandalów i Słowian”, który godzi w warsztat pracy historyka, nie mając związku z rzetelnym przedstawianiem własnych wyników badań w obrębie nauk humanistycznych.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Zabójstwo św. Stanisława w urojeniach i fabrykantach Pawła Szydłowskiego

Konflikt króla Bolesława Szczodrego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa należy do najbardziej zagadkowych i intrygujących zagadnień badawczych. Na temat factum św. Stanisława napisano setki prac, postawiono kilka interesujących hipotez – mniej lub bardziej wiarygodnych, lecz w dalszym ciągu wydarzenia z 1079 roku owiane są zagadką. Po prostu, nie do końca wiemy jakie były podłoża konfliktu króla z duchownym. Wśród głównych przyczyn wymienia się rzekomą zdradę biskupa, echa reformy kościelnej z 1075 roku czy odmowy arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Stanisławowi.
Nic więc dziwnego, że temat ten zainteresował lechickiego„amatora prawdy historycznej” Pawła Szydłowskiego. Jego „ustalenia” nie mają jednak nic wspólnego z rzetelnością badawczą, zobaczmy jednak co na ten temat powiedział na jednym ze swoich pseudo-wykładów ZOBACZ.

środa, 18 stycznia 2017

Krótka rozprawka z genetyczną ignorancją – w sprawie artykułu Adriana Leszczyńskiego

Na blogu Pana Czesława Białczyńskiego pojawił się tekst Pana Adriana Leszczyńskiego pt. Krótka historia rodu genetycznego R1a ZOBACZ. Postanowiliśmy odnieść się do wybranych fragmentów z pracy A. Leszczyńskiego. Prezentowane fragmenty cytujemy zgodnie z prawem cytatu, w żaden sposób nie naruszamy własności intelektualnej autora, lecz na wybranych fragmentach polemizujemy z tezami i wskazujemy błędy!

czwartek, 5 stycznia 2017

Szczał lechicki #5: Kocopoły Dariusza Kwietnia

W kolejnym „szczale” zajmiemy się analizą wypowiedzi Pana Dariusza Kwietnia, samozwańczego eksploratora i poszukiwacza tajemnic III Rzeszy. Znany jest ze swoich urojeń, pomówień i mitomańskich wywodów, których ofiarą padli również Słowianie. Wybraliśmy kilka cytatów z wywiadu udzielonego dla Porozmawiajmy.TV z dnia 21 listopada 2014 roku ZOBACZ. Zaczynajmy ten żałosny spektakl:

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Krytyka krytyki na wybranych przykładach. W sprawie tekstu Czesława Białczyńskiego

1 stycznia 2017 r., Czesław Białczyński na swojej stronie internetowej opublikował krytykę dotyczącą tekstu Jakuba Linetty pt. „Trudne początki archeologii – odkrycia, interpretacje i nadinterpretacje w dociekaniach archeologicznych Tadeusza Wolańskiego” (Museion Poloniae Maioris, t. II, 2015, s. 103–124) ZOBACZ. Autor krytyki pozwolił sobie na zbyt pochopne wnioski i ataki personalne, które nie mają niczego wspólnego z merytoryczną dyskusją. W swoim tekście C. Białczyński pozwolił sobie nie tylko na emocjonalne rozterki, połączone z naginaniem faktów, lecz również na naruszenie praw autorskich do tekstu i ilustracji, publikując ich skany, do czego nie ma prawa. Autor tekstu ze strachu już dwa razy wprowadzał korekty, pod wpływem komentarzy czytelników i samego autora krytykowanego tekstu.